Stichting BI-zone Groote Lindt | Home

BIZ staat voor bedrijven investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.

In 2011 is BIZ Groote Lindt opgericht met als doel het verbeteren van de veiligheid. Sindsdien is het bedrijventerrein voorzien van een professioneel camerasysteem, rijdt er collectieve surveillance en is de onderlinge communicatie bij incidenten sterk verbeterd.

BIZ Groote Lindt! Waarom?


Doordat de grootste investeringen in de afgelopen periode zijn gedaan, kan het voorzetten van de BIZ tegen aanzienlijk lage kosten. De diensten blijven hetzelfde (camerabewaking, surveillance, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), ondersteuning, communicatie)

Laatste nieuws

ParkTrust

“Alert Security”
auguatus 2023 | Zwijndrecht
Alert Security verzorgt de collectieve beveiliging op bedrijventerrein Groote Lindt ...

Ligging

Bedrijventerreinen

Het plangebied ligt aan de zuidkant van de kern Zwijndrecht en omvat het buitendijks gelegen bedrijventerrein Groote Lindt en een deel van de Oude Maas. ...

Parkmanager

Parkmanagers

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente. ...

Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.